Chi tiết văn bản số: 12/2017/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Thủ tục hành chính - Tố tụng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Công Thương
Số/Ký hiệu: 12/2017/TT-BCT
Ngày ban hành: 31/07/2017
Trích dẫn: Thông tư 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
Người ký: Trần Tuấn Anh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản