Chi tiết văn bản số: 19/2017/TT-BGDĐT
Tên văn bản: Thông tư 19/2017/TT-BGDĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Tiêu chuẩn - Quy chuẩn
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 19/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 28/07/2017
Trích dẫn: Thông tư 19/2017/TT-BGDĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục
Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản