Chi tiết văn bản số: 20/2017/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Thông tư 20/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/7/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Tiêu chuẩn - Quy chuẩn
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 20/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 20/07/2017
Trích dẫn: Thông tư 20/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/7/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng
Người ký: Doãn Mậu Diệp
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản