Chi tiết văn bản số: 10/2017/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư 10/2017/TT-BCT ngày 26/7/2017 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Tiêu chuẩn - Quy chuẩn
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Công Thương
Số/Ký hiệu: 10/2017/TT-BCT
Ngày ban hành: 10/07/2017
Trích dẫn: Thông tư 10/2017/TT-BCT ngày 26/7/2017 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
Người ký: Trần Tuấn Anh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản