Chi tiết văn bản số: 1159/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1159/QĐ-TTg ngày 08/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Bến Tre.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Kinh tế - Thương mại
Tài chính Nhà nước
Thực phẩm - Dược phẩm
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1159/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 08/08/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1159/QĐ-TTg ngày 08/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Bến Tre.
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản