Chi tiết văn bản số: 73/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 73/2017/TT-BTC ngày 17/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
NSNN
Thực phẩm - Dược phẩm
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 73/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 17/07/2017
Trích dẫn: Thông tư số 73/2017/TT-BTC ngày 17/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
Người ký: Trần Xuân Hà
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản