Chi tiết văn bản số: 1125/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Chương trình MTQG
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1125/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 31/07/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản