Chi tiết văn bản số: 75/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2016/TT-BTC ngày 23/03/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối t
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Đầu tư
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 75/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 21/07/2017
Trích dẫn: Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2016/TT-BTC ngày 23/03/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.
Người ký: Trần Văn Hiếu
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản