Chi tiết văn bản số: 1078/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1078/QĐ-TTg ngày 25/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục văn bản để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Đất đai - Bất động sản
Đầu tư
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1078/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 25/07/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1078/QĐ-TTg ngày 25/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục văn bản để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản