Chi tiết văn bản số: 72/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
NSNN
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 72/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 17/07/2017
Trích dẫn: Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.
Người ký: Huỳnh Quang Hải
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản