Chi tiết văn bản số: 69/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
NSNN
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 69/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 07/07/2017
Trích dẫn: Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm.
Người ký: Huỳnh Quang Hải
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản