Chi tiết văn bản số: 1029/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1029/QĐ-TTg ngày 13/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án do quỹ khí hậu xanh tài trợ không hoàn lại thông qua chương trình phát triển của Liên hợp quốc.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Đầu tư
Hợp tác quốc tế
Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1029/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 13/07/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1029/QĐ-TTg ngày 13/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án do quỹ khí hậu xanh tài trợ không hoàn lại thông qua chương trình phát triển của Liên hợp quốc.
Người ký: Phạm Bình Minh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản