Chi tiết văn bản số: 27/2017/TT-BYT
Tên văn bản: Thông tư số 27/2017/TT-BYT ngày 28/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Tài sản nhà nước
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 27/2017/TT-BYT
Ngày ban hành: 28/06/2017
Trích dẫn: Thông tư số 27/2017/TT-BYT ngày 28/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương.
Người ký: Trương Quốc Cường
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản