Chi tiết văn bản số: 1234/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1234/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Địa giới hành chính
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1234/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 18/08/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1234/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản