Chi tiết văn bản số: 08/2017/TT-NHNN
Tên văn bản: Thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01/08/2017 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giám sát - Thanh tra - Kiểm tra
Tiền tệ - Ngân hàng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số/Ký hiệu: 08/2017/TT-NHNN
Ngày ban hành: 01/08/2017
Trích dẫn: Thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01/08/2017 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng.
Người ký: Nguyễn Phước Thanh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản