Chi tiết văn bản số: 07/2017/TT-NHNN
Tên văn bản: Thông tư số 07/2017/TT-NHNN ngày 31/7/2017 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Tiền tệ - Ngân hàng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số/Ký hiệu: 07/2017/TT-NHNN
Ngày ban hành: 31/07/2017
Trích dẫn: Thông tư số 07/2017/TT-NHNN ngày 31/7/2017 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng.
Người ký: Đào Minh Tú
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản