Chi tiết văn bản số: 07/2017/TT-BTP
Tên văn bản: Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Hành chính
Thủ tục hành chính - Tố tụng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tư pháp
Số/Ký hiệu: 07/2017/TT-BTP
Ngày ban hành: 28/07/2017
Trích dẫn: Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Người ký: Phan Chí Hiếu
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản