Chi tiết văn bản số: 1583/QĐ-NHNN
Tên văn bản: Quyết định số 1583/QĐ-NHNN ngày 27/07/2017 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy trình thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại Ngân hàng Nhà nước
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Tiền tệ - Ngân hàng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số/Ký hiệu: 1583/QĐ-NHNN
Ngày ban hành: 27/07/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1583/QĐ-NHNN ngày 27/07/2017 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy trình thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản