Chi tiết văn bản số: 06/2017/TT-BTP
Tên văn bản: Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sả
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giá
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tư pháp
Số/Ký hiệu: 06/2017/TT-BTP
Ngày ban hành: 16/05/2017
Trích dẫn: Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.
Người ký: Trần Tiến Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản