Chi tiết văn bản số: 05/2017/TT-NHNN
Tên văn bản: Thông tư số 05/2017/TT-NHNN ngày 30/06/2017 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hố
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Doanh nghiệp
Tiền tệ - Ngân hàng
Lĩnh vực kiểm toán:
Cơ quan ban hành:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số/Ký hiệu: 05/2017/TT-NHNN
Ngày ban hành: 30/06/2017
Trích dẫn: Thông tư số 05/2017/TT-NHNN ngày 30/06/2017 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.
Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản