Chi tiết văn bản số: 1232/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Doanh nghiệp
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1232/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 17/08/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020.
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản