Chi tiết văn bản số: 81/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 22/08/2017 của Chính phủ về việc ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác giáo dục.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề
Hợp tác quốc tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 81/NQ-CP
Ngày ban hành: 22/08/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 22/08/2017 của Chính phủ về việc ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác giáo dục.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản