Chi tiết văn bản số: 1255/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1255/QĐ-TTg ngày 21/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Tài chính Nhà nước
Tài sản nhà nước
Tiền tệ - Ngân hàng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1255/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 21/08/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1255/QĐ-TTg ngày 21/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo.
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản