Chi tiết văn bản số: 866/QĐ-BXD
Tên văn bản: Quyết định số 866/QĐ-BXD ngày 21/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược khi thực hiện phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và k
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Cổ phần - Cổ phần hóa
Doanh nghiệp
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 866/QĐ-BXD
Ngày ban hành: 21/08/2017
Trích dẫn: Quyết định số 866/QĐ-BXD ngày 21/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược khi thực hiện phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO).
Người ký: Bùi Phạm Khánh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản