Chi tiết văn bản số: 1257/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1257/QĐ-TTg ngày 21/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bộ Y tế.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1257/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 21/08/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1257/QĐ-TTg ngày 21/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bộ Y tế.
Người ký: Phạm Bình Minh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản