Chi tiết văn bản số: 30/2017/TT-BYT
Tên văn bản: Thông tư số 30/2017/TT-BYT ngày 11/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn phương pháp chế biến các vị thuốc cổ truyền.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Thực phẩm - Dược phẩm
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 30/2017/TT-BYT
Ngày ban hành: 11/07/2017
Trích dẫn: Thông tư số 30/2017/TT-BYT ngày 11/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn phương pháp chế biến các vị thuốc cổ truyền.
Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản