Chi tiết văn bản số: 12/2017/TT-BTNMT
Tên văn bản: Thông tư số 12/2017/TT-BTNMT ngày 30/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bến Tre.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Địa giới hành chính
Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 12/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 30/06/2017
Trích dẫn: Thông tư số 12/2017/TT-BTNMT ngày 30/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bến Tre.
Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản