Chi tiết văn bản số: 407a/2017/UBTVQH14
Tên văn bản: Nghị quyết số 407a/2017/UBTVQH14 ngày 11/07/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm thực hiện một số chế độ áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Viện Nghiên cứu lập pháp.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Cán bộ - Công chức- Công vụ
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Số/Ký hiệu: 407a/2017/UBTVQH14
Ngày ban hành: 11/07/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 407a/2017/UBTVQH14 ngày 11/07/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm thực hiện một số chế độ áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Viện Nghiên cứu lập pháp.
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản