Chi tiết văn bản số: 1267/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 25/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống Y tế địa phương giai đoạn 2016-2020.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Chương trình MTQG
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1267/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 25/08/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 25/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống Y tế địa phương giai đoạn 2016-2020.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản