Chi tiết văn bản số: 1269/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1269/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 25/08/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản