Chi tiết văn bản số: 10/2017/TT-NHNN
Tên văn bản: Thông tư số 10/2017/TT-NHNN ngày 30/08/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Kinh tế - Thương mại
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số/Ký hiệu: 10/2017/TT-NHNN
Ngày ban hành: 30/08/2017
Trích dẫn: Thông tư số 10/2017/TT-NHNN ngày 30/08/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino.
Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản