Chi tiết văn bản số: 1292/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 29/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2017 (đợt 3).
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Đầu tư
NSNN
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1292/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 29/08/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 29/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2017 (đợt 3).
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản