Chi tiết văn bản số: 207/2017/TT-BQP
Tên văn bản: Thông tư 207/2017/TT-BQP ngày 23/8/2017 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Hành chính
Lao động - Tiền lương
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Công Thương
Bộ Quốc phòng
Số/Ký hiệu: 207/2017/TT-BQP
Ngày ban hành: 23/08/2017
Trích dẫn: Thông tư 207/2017/TT-BQP ngày 23/8/2017 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng
Người ký: Trần Đơn
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản