Chi tiết văn bản số: 208/2017/TT-BQP
Tên văn bản: Thông tư 208/2017/TT-BQP ngày 23/8/2017 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn chuyển xếp lương đối với sĩ quan, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Lao động - Tiền lương
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc phòng
Số/Ký hiệu: 208/2017/TT-BQP
Ngày ban hành: 23/08/2017
Trích dẫn: Thông tư 208/2017/TT-BQP ngày 23/8/2017 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn chuyển xếp lương đối với sĩ quan, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp
Người ký: Trần Đơn
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản