Chi tiết văn bản số: 1326/QĐ-LĐTBXH
Tên văn bản: Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH ngày 23/8/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt đầu tư dự án Thúc đẩy quyền của người khuyết tật tại Việt Nam do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Hành chính
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 1326/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành: 23/08/2017
Trích dẫn: Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH ngày 23/8/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt đầu tư dự án Thúc đẩy quyền của người khuyết tật tại Việt Nam do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ
Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản