Chi tiết văn bản số: 6524/CT-BNN-KHCN
Tên văn bản: Chỉ thị 6524/CT-BNN-KHCN ngày 07/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực ban hành:
Chứng khoán
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số/Ký hiệu: 6524/CT-BNN-KHCN
Ngày ban hành: 07/08/2017
Trích dẫn: Chỉ thị 6524/CT-BNN-KHCN ngày 07/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Người ký: Bộ trưởng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản