Chi tiết văn bản số: 184/2017/TT-BQP
Tên văn bản: Thông tư 184/2017/TT-BQP ngày 07/8/2017 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chuẩn QCVN 09:2017/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pháo mặt đất
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Tiêu chuẩn - Quy chuẩn
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc phòng
Số/Ký hiệu: 184/2017/TT-BQP
Ngày ban hành: 07/08/2017
Trích dẫn: Thông tư 184/2017/TT-BQP ngày 07/8/2017 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chuẩn QCVN 09:2017/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pháo mặt đất
Người ký: Bộ trưởng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản