Chi tiết văn bản số: 102/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về việc đăng ký biện pháp bảo đảm.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Hàng hải
Tư pháp
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 102/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 01/09/2017
Trích dẫn: Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về việc đăng ký biện pháp bảo đảm.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản