Chi tiết văn bản số: 1309/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề
Tư pháp
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1309/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 05/09/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Người ký: Vũ Đức Đam
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản