Chi tiết văn bản số: 27/2017/TT-BGTVT
Tên văn bản: Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT ngày 25/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-BGTVT ngày 29/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng kh
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giao thông vận tải
Giấy phép - Tiêu chuẩn
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 27/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 25/07/2017
Trích dẫn: Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT ngày 25/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-BGTVT ngày 29/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư 14/2015/TT-BGTVT ngày 27/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không.
Người ký: Trương Quang Nghĩa
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản