Chi tiết văn bản số: 892/QĐ-BTC
Tên văn bản: Quyết định số 892/QĐ-BTC ngày 18/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 323/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Giá
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 892/QĐ-BTC
Ngày ban hành: 18/05/2017
Trích dẫn: Quyết định số 892/QĐ-BTC ngày 18/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 323/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá.
Người ký: Trần Quân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản