Chi tiết văn bản số: 1331/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 09/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bộ Y tế.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Chương trình MTQG
Đầu tư
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1331/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 09/09/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 09/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bộ Y tế.
Người ký: Phạm Bình Minh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản