Chi tiết văn bản số: 1961/QĐ-BKHCN
Tên văn bản: Quyết định 1961/QĐ-BKHCN ngày 25/7/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia Bê tông nhựa - Thu hồi nhựa đường từ dung dịch sau khi chiết bằng phương pháp Abson
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Tiêu chuẩn - Quy chuẩn
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 1961/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành: 25/07/2017
Trích dẫn: Quyết định 1961/QĐ-BKHCN ngày 25/7/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia Bê tông nhựa - Thu hồi nhựa đường từ dung dịch sau khi chiết bằng phương pháp Abson
Người ký: Trần Việt Thanh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản