Chi tiết văn bản số: 1538/QĐ-BKHCN
Tên văn bản: Quyết định 1538/QĐ-BKHCN ngày 13/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Kho chứa nổi - Hệ thống đường ống biển
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Khoa học - Công nghệ
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 1538/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành: 13/06/2017
Trích dẫn: Quyết định 1538/QĐ-BKHCN ngày 13/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Kho chứa nổi - Hệ thống đường ống biển
Người ký: Trần Việt Thanh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản