Chi tiết văn bản số: 1537/QĐ-BKHCN
Tên văn bản: Quyết định 1537/QĐ-BKHCN ngày 13/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia - Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi - Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Tiêu chuẩn - Quy chuẩn
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 1537/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành: 13/06/2017
Trích dẫn: Quyết định 1537/QĐ-BKHCN ngày 13/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia - Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi - Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển
Người ký: Trần Việt Thanh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản