Chi tiết văn bản số: 17/2017/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Quản lý, điều hành
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 17/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 30/06/2017
Trích dẫn: Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng
Người ký: Đào Ngọc Dung
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản