Chi tiết văn bản số: 1383/QĐ-LĐTBXH
Tên văn bản: Quyết định 1383/QĐ-LĐTBXH ngày 31/8/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Lễ tân
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Tiêu chuẩn - Quy chuẩn
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 1383/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành: 31/08/2017
Trích dẫn: Quyết định 1383/QĐ-LĐTBXH ngày 31/8/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Lễ tân
Người ký: Doãn Mậu Diệp
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản