Chi tiết văn bản số: 35/2017/TT-BYT
Tên văn bản: Thông tư số 35/2017/TT-BYT ngày 18/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giá
Thực phẩm - Dược phẩm
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 35/2017/TT-BYT
Ngày ban hành: 18/08/2017
Trích dẫn: Thông tư số 35/2017/TT-BYT ngày 18/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước.
Người ký: Trương Quốc Cường
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản