Chi tiết văn bản số: 2599/QĐ-BGTVT
Tên văn bản: Quyết định số 2599/QĐ-BGTVT ngày 07/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Giao thông vận tải
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 2599/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 07/09/2017
Trích dẫn: Quyết định số 2599/QĐ-BGTVT ngày 07/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô.
Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản