Chi tiết văn bản số: 2501/QĐ-BGTVT
Tên văn bản: Quyết định số 2501/QĐ-BGTVT ngày 28/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Giao thông vận tải
Quy hoạch
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 2501/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 28/08/2017
Trích dẫn: Quyết định số 2501/QĐ-BGTVT ngày 28/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Người ký: Trương Quang Nghĩa
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản